Andas

Benjamin Curtis
Tim Karlsson

Andersson

Isa Andersson

Botten

Johanna Palm

Cabinet Table

Tina Eklund

Carried Away

Kristina Kruuna

Cloud

Märta Hägglund

Eff

Sara Sjöbäck

Façade

Vera Panichewskaja

Haze

Malin Berglund
Anna Sjöberg

Hölja

Sanna Gripner

Mo(u)ld

Elina Johansson

Rullo

Aron Lidström

Dagligen använder vi produkter som påverkar våra beteenden och tillgodoser våra behov. Beckmans Designhögskolas formstudenter har fokuserat på livet utomhus och formgett produkter för olika urbana uterum runt om i världen – en balkong i Stockholm eller Shanghai, eller kanske en picknick i parken.

Every day, we use products that influence our behaviour and satisfy our needs. Students from Beckmans College of Design’s Product Design programme have focused on urban outdoor life and created furniture for different places around the world – a balcony in Stockholm or Shanghai, or perhaps a picknick in the park.


Studenternas produktidéer har gestaltats i form, funktion och material. Några ger svar på återkommande problem, andra formulerar helt nya frågor. Vissa former kan kännas bekanta, andra helt eller delvis nya, men alla är lika unika som de formgivare som skapat dem.

The students’ product ideas have been embodied in their designs, functions and materials. Some provide answers to recurring problems, others formulate entirely new questions. Some designs may feel familiar, others entirely or partly new, but they are all as unique as the designers who created them.


Välkomna till Beckmans Designhögskolas monter på Stockholm Furniture Fair 2016 och möt Formprogrammets avgångsstudenters tolkningar och visioner av briefen New Way Out, som de skapat med stöd och sponsorship av IKEA.

Welcome to Beckmans College of Design’s showcase at the Stockholm Furniture Fair 2016, where you’ll encounter the third-year Product Design students’ interpretations and visions of the New Way Out brief, created with support and sponsorship by IKEA.

Form

Product Design

Produkter framtagna av
sistaårsstudenterna på Formprogrammet
vid Beckmans Designhögskola.

Products by
third-year Product Design students
from Beckmans College of Design


Kursansvarig

Course Director

Morgan Rudberg


Formprogrammet

Product Design Department

Margot Barolo, Programansvarig
Peter Nylander
Karl-Gustav Jönsson
Enrico Gualersi
Morgan Rudberg

Margot Barolo, Programme Director
Peter Nylander
Karl-Gustav Jönsson
Enrico Gualersi
Morgan Rudberg


Gästföreläsare

Guest Tutors

Mia Cullin
Elisabeth Björkbom
Jonas Bergfeldt
Sofia Andreasson
Fredrik Wallner
Marcus Berg


IKEA

Karin Gustavsson
Hanna Dalrot
Mikael Axelsson
Henrik Holmberg
Fritz Wallis
Dick Nilsson
Helena Edling
Emil Svensson
Linda Sandström
Lars-Gunnar Petersson
Mikael Axelsson
Henrik Holmberg
Fritz Wallis
Dick Nilsson
Helena Edling
Emil Svensson
Linda Sandström
Lars-Gunnar Petersson


Visuell Kommunikation

Visual Communications

All kommunikation och art direction för projektet New Way Out är skapad av andraårsstudenterna i Visuell kommunikation vid Beckmans Designhögskola

Communication and Art Direction for
New Way Out by the second-year students
in Visual Communications at Beckmans College of Design


Kursansvarig

Course Director

Eric Ericson


Visuell Kommunikation, lärare

Visual Communication Department

Eric Ericson, Programansvarig
Annika Berner
Samira Bouabana
Stefania Malmsten
Gustaf von Arbin

Eric Ericson, Programme Director
Annika Berner
Samira Bouabana
Stefania Malmsten
Gustaf von Arbin


Gästlärare

Guest Tutors

Elisabeth Björkbom
Adam Witsell


Översättning

Translations

Lingo Translations


Korrektur

Proofreader

Loffe Palmgren

IKEA

Microsoft

Flügger färg

UnCUT

Hertz

Swedetransterminalen AB

AB Sigvard Spångberg

Bolia

Alex Lundvall

Eric Claesson

Fritz Wallis

Hanna Dalrot

Helena Edling

Mikael Åstrand

Andas
av Benjamin Curtis & Tim Karlsson

Andas
by Benjamin Curtis & Tim Karlsson

Ladda ner presskit (ZIP)

Download press kit (ZIP)


Andersson
av Isa Andersson

Andersson
by Isa Andersson

Ladda ner presskit (ZIP)

Download press kit (ZIP)


Botten
av Johanna Palm

Botten
by Johanna Palm

Ladda ner presskit (ZIP)

Download press kit (ZIP)


Cabinet Table
av Tina Eklund

Cabinet Table
by Tina Eklund

Ladda ner presskit (ZIP)

Download press kit (ZIP)


Carried Away
av Kristina Kruuna

Carried Away
by Kristina Kruuna

Ladda ner presskit (ZIP)

Download press kit (ZIP)


Cloud
av Märta Hägglund

Cloud
by Märta Hägglund

Ladda ner presskit (ZIP)

Download press kit (ZIP)

Eff
av Sara Sjöbäck

Eff
by Sara Sjöbäck

Ladda ner presskit (ZIP)

Download press kit (ZIP)


Façade
av Vera Panichewskaja

Façade
by Vera Panichewskaja

Ladda ner presskit (ZIP)

Download press kit (ZIP)


Haze
av Anna Sjöberg & Malin Berglund

Haze
by Anna Sjöberg & Malin Berglund

Ladda ner presskit (ZIP)

Download press kit (ZIP)


Hölja
av Sanna Gripner

Hölja
by Sanna Gripner

Ladda ner presskit (ZIP)

Download press kit (ZIP)


Mo(u)ld
av Elina Johansson

Mo(u)ld
by Elina Johansson

Ladda ner presskit (ZIP)

Download press kit (ZIP)


Rullo
av Aron Lidström

Rullo
by Aron Lidström

Ladda ner presskit (ZIP)

Download press kit (ZIP)

╲╱
Benjamin Curtis & Tim Karlsson – Blåsa

Andas
av Benjamin Curtis
& Tim Karlsson

Andas
by Benjamin Curtis
& Tim Karlsson

Människan har sedan urminnes tider delat historier och idéer runt elden. Detta vill vi återskapa i det moderna urbana rummet. Vi har gjort tre föremål som berättar om människan och hur vi lever: den centrala lampan, det runda tältet och den uppblåsbara sittmöbeln. Tre objekt som beskriver sättet vi lever på, vikten av ljus, hur vi för historier vidare och hur vi skyddar oss. Tre symboler som berättar om den sociala varelse vi är.

People have shared stories and ideas around the fire since ancient times. We wanted to recreate this in the modern, urban outdoor environment. We have created three objects — a central light source, a round tent and an inflatable stool — that reference people and the way in which we live, the importance of light, how we pass on stories and how we shelter ourselves. Three symbols that talk about the social beings that we are.

Tack till
VK17, Karin Allvin, Helena Edling, Fritz Wallis

Thanks to
VK17, Karin Allvin, Helena Edling, Fritz Wallis

Se portfolio Visit portfolio
Ladda ner presskit Download press kit
benjamin.curtis@beckmans.se

Se portfolio Visit portfolio
Ladda ner presskit Download press kit
tim.karlsson@beckmans.se

Isa Andersson – Andersson

Andersson
av Isa Andersson

Andersson
by Isa Andersson

Rotting är ett material som passar lika bra i en inne- som utemiljö. Vid tillverkningen av dessa möbler kan man se berättande textliknande mönster och former modelleras fram. Även inspiration från graffitins personliga taggar och känsla för textkomposition, men också som ett uttryck för att finnas till. Billy och Karlstad är produktnamn hos Ikea som talar om personlighet och ursprung. Rottingsoffan Andersson – blir min tredimensionella signatur som passar i alla rum.

Rattan is a material that works just as well indoors as outdoors. In the construction of rattan furniture you can see narrative text-like patterns and shapes emerging, as well as inspiration from graffiti, not only in text composition, but also as an expression of existence. Billy and Karlstad are product names from Ikea that describe personality and origins. The Andersson rattan sofa will be my three-dimensional signature that suits every room.

Johanna Palm – Botten

Botten
av Johanna Palm

Botten
by Johanna Palm

Balkongen är en naturlig förlängning av hemmet där golvet är en ofta förbisedd detalj, samtidigt som den är grunden i ett rum med möjlighet att skapa atmosfär. Jag har formgivit ett golv som i motsats till stadens räta linjer och betong har sina former från naturen och mjuka stenar vid havet. Det är ett klickgolv i trä-plast-komposit som är enkelt att själv sätta samman.

The balcony is a natural extension of the home. The floor is an often neglected detail, despite being the foundation of a room and having the ability to create atmosphere. I have designed a floor that, unlike the city’s concrete and straight lines, takes its inspiration from nature and rounded pebbles by the sea. It is a click-lock floor in a wood-plastic composite that is simple to put together yourself.

Tina Eklund – Cabinet Table

Cabinet Table
av Tina Eklund

Cabinet Table
by Tina Eklund

Att säsongslöst kunna förhålla sig till våra möbler är vad mitt projekt handlar om. Jag vill frångå det tillfälliga och istället förespråka det flexibla. I min process såg jag ett behov av ett lågt bord för utomhusbruk, något som saknas på marknaden idag. Denna möbel flyttas obehindrat mellan platser, både inomhus och utomhus. Det är ett objekt i ständig rörelse.

My project is about having a seasonless relationship to our furniture. I want to leave the temporary behind, and instead promote the flexible. In my process I saw a need for a low table for outside use, something that is currently missing on the market. This piece of furniture can be easily moved between places, both indoors and outdoors. It is an object in continual motion.

Kristina Kruuna – Carried Away

Carried Away
av Kristina Kruuna

Carried Away
by Kristina Kruuna

Jag fick min idé till brickbordet då jag tänkte på problemet när man sitter ute och äter; porslin, glas, mat och dricka ska bäras ut och in. Jag ville göra bärandet lättare och utgick från den klassiska brickan och sidobordet. Brickbordet fick en hög sarg och ben. Med den höga relingen vill jag att man ska kunna utnyttja höjden. Man kan hänga en bok, en handduk eller glas med den tillhörande vin, dricksglashållaren för fyra stycken glas. Brickbordet har ett vattenskuret mönster med inspiration från granatäpplet. Granatäpplemönstret ska även likna nypon som är ett naturligt inslag i den skandinaviska floran.

I got my idea for the tray table when I thought about the problem of sitting outside and eating; crockery, glasses, food and drink have to be carried out and in. I wanted to make carrying them easier and used the classic tray and side table as my basis. The tray table has a high edge and a tall frame, where you can hang a book, a towel, or four wine glasses using the wineglass holder. The tray table has a water jet-cut pattern inspired by the pomegranate. This pomegranate pattern is also similar to rosehips, which are a natural element of Scandinavia’s flora.

Tack till
Alex Lundvall, familjen Kruuna/Elomaa, F16.

Thanks to
Alex Lundvall, the Kruuna/Elomaa family, F16.

Se portfolio Visit portfolio
Ladda ner presskit Download press kit
kristina.kuuruna@beckmans.se

Märta Hägglund – Cloud

Cloud
av Märta Hägglund

Cloud
by Märta Hägglund

Cloud är en bekväm och rymlig sittmöbel för en till två personer. Den kan användas både inne och ute. Designidéen kom från min vilja att förändra den traditionella balkong-möbleringen med två stolar och ett bord. Istället ger Cloud möjlighet att ta till vara den annars ofta outnyttjade hörnan av balkongen. Cloud är gjord i rostfritt stål och sträckmetall samt har en tvättbar dyna för både rygg och sits. Jag vill med min möbel är att skapa en inbjudande oas i storstadslivet.

Cloud is a spacious, comfortable seat for one or two people. It can be used both indoors and outdoors. The design idea grew from my desire to change the traditional balcony furniture of two chairs and a table. Instead, Cloud provides the opportunity to use the otherwise often ignored corners of the balcony. Cloud is made from stainless steel and expanded metal, with a washable cushion for the seat and back. My aim with this item of furniture is to create an inviting oasis in metropolitan life.

Sara Sjöbäck – Eff

Eff
av Sara Sjöbäck

Eff
by Sara Sjöbäck

De växande storstäderna begränsar idag den urbana människan till en liten yta. Jag har valt att utforska balkongen och trädgården som ett potentiellt extrarum. Det arkitektoniska rummet skapar en personlig yta och avskärmning utomhus. Modulen EFF består av tre delar, en välvd ställning med förvaringslåda åt klättrande växter, en solcellslampa som utnyttjar solenergin i taket och ett fällbart bord i björk med plats för fyra personer.

The ever-growing cities have confined the urban people to small spaces. I’ve investigated the balcony and the garden as a potential extra room. The module EFF creates an architectonic space that could be used to make a private environment on the balcony or define a space outdoors. The EFF module consists of three parts: an arched frame with a flower box to store climbing plants, a solar-powered lamp and a folding table with space for four.

Tack till
Björn Florman, Gustav Leeb-Lundberg

Thanks to
Björn Florman, Gustav Leeb-Lundberg

Se portfolio Visit portfolio
Ladda ner presskit Download press kit
sara.sjoback@beckmans.se

Vera Panichewskaja Facade

Façade
av Vera Panichewskaja

Façade
by Vera Panichewskaja

Skärmväggen har länge varit ett sätt att skapa rumslighet och då ofta i form av rektangulära väggar. Jag vill komma ifrån denna standard och skapa en grafisk skärmvägg, som kan ge en annan karaktär till en rumslig gestaltning. Den kan dölja, avslöja och accentuera platser både inomhus och utomhus. Façade blir ett mobilt utrymme som definieras av användarens behov av funktion och lekfullhet.

Room dividers have long been a way of defining space and have often had rectangular shapes. I want to move away from this standard and create a graphic room divider, which can add another character to spatial design. It can hide, reveal and accentuate places, indoors and outdoors. «Façade» becomes a mobile space that is defined by the user’s need for function and playfulness.

Tack till
Harriett Panichewskaja

Thanks to
Harriett Panichewskaja

Se portfolio Visit portfolio
Ladda ner presskit Download press kit
vera.panichewskaja@beckmans.se

Malin Berglund & Anna Sjöberg – Haze

Haze
av Malin Berglund
& Anna Sjöberg

Haze
by Malin Berglund
& Anna Sjöberg

Haze är en odefinierbar möbel som fungerar som både sittmöbel och ljusgivare. Den har en yta av silikon samt en botten i frostat plast som döljer en uppladdningsbar ljuskälla. En touchfunktion tänder ljuskällan och sprider ett ljus längs med golvet. Den rundade botten ger möbeln en gungande rörelse och på så sätt skapar en mer aktiv sittfunktion. Med en mjuk del i toppen blir sittytan behaglig. Haze är helt mobil och kan användas såväl inom- som utomhus.

Haze is an indefinable piece of furniture that functions as both a chair and a lamp. It has a silicone surface and a base in frosted plastic that hides a rechargeable light source. A touch function provides light, which spreads across the floor. The rounded bottom gives the furniture a rocking motion and creates a more active sitting experience. The soft top makes Haze comfortable to sit on. Haze is completely mobile and can be used both indoors and outdoors.

Sanna Gripner – Hölja

Hölja
av Sanna Gripner

Hölja
by Sanna Gripner

Att ha möbler utomhus kräver en del arbete. Regn och rusk gör att de behöver torkas av, flyttas och ibland täckas över. Genom att Hölja försetts med en fällbar rygg som fungerar som ett skyddande skal, behöver du bara fälla ner stolsryggen när du lämnar stolen ute på balkongen eller altanen. Fåtöljen är klädd med en utomhusväv av lösningsfärgad akryl från Sunbrella och har en stomme med stålben.

Having outdoor furniture takes some work; wind and rain mean they need to be dried, moved and sometimes covered. Since Hölja has a collapsible back that functions like a protective case, you can simply fold the back down when you leave the chair out on the balcony or decking. The chair is covered with an outdoor fabric in 100% Sunbrella solution dyed acrylic and has a frame with steel legs.

Tack till
Sunbrella och Nils Hallerfors

Thanks to
Sunbrella and Nils Hallerfors

Se portfolio Visit portfolio
Ladda ner presskit Download press kit
sanna.gripner@beckmans.se

Elina Johansson – Mo(u)ld

Mo(u)ld
av Elina Johansson

Mo(u)ld
by Elina Johansson

Mo(u)ld är en möbel som du modellerar fram höjd och lutning på själv, genom att trä på cylindrarna där du vill ha dem. Flippa bak ryggstödet och du får en solstol. Eftersom man inte alltid tänker på att tyger ändrar färg efter att ha exponerats för sol och väta, har jag gjort en dyna du ska slippa bära in och ut vid dåligt väder. Mögelprintet gör att all framtida missfärgning skapar patina och unicitet.

Mo(u)ld is a piece of furniture where you can adjust the height and angles by threading on the cylinders wherever you want them to be. Flip back the backrest and you have a sun lounger. Because it’s not always easy to remember that fabrics change colour when they are exposed to sunlight and water, I’ve made a cushion that you don’t have to carry in and out if there is bad weather. The mould print means that any future discolouration creates a patina and uniqueness.

Aron Lidström – Rullo

Rullo
av Aron Lidström

Rullo
by Aron Lidström

Vagn, låda, skåp, lådbil eller vad du vill.
Tänk innanför eller utanför boxen och
använd den hur, var och när du vill!
Med Rullo kan du nå hur långt som helst.

Car, box, cupboard, soap box car or whatever.
Think inside or outside the box and
use it how, where and when you want!
With Rullo you can go as far as you wish.

Tack till
Ulrika Ohlgren, familj & vänner, klass, F16 & VK17,
Crosstown Messengers, Tente.

Thanks to
Ulrika Ohlgren, family & friends, classes F16 & VK17,
Crosstown Messengers, Tente.

Se portfolio Visit portfolio
Ladda ner presskit Download press kit
aron.lidstrom@beckmans.se