Konditionsträning för en bättre hälsa

Denna artikel kommer att handla om konditionsträning för att du ska få en bättre hälsa. Konditionsträning eller kardiovaskulär träning (CV) är den vanliga benämningen på konditionsträning med pulshöjande aktiviteter. Ordbokdefinitionen för CV-träning är: “fysisk konditionering som tränar hjärta, lungor och tillhörande blodkärl”. Med andra ord, när du utför en konditionsträning, Fortsätt läsa