Att planera och anlägga en trädgård

En gemensam nämnare för de som bygger en villa eller ett fritidshus brukar vara önskan att bo nära marken och ha närheten till en trädgård, natur och eventuellt kanske till och med den vilda skogen. Oftast brukar trädgården få stryka på foten i samband med själva byggandet och när allt är klart, hantverkarna har åkt hem, står husägaren där med ett nybyggt hus men med jordhögar och långgräs på tomten.  Anledningen till att det blir på det sättet är att det oftast är tungsamt och tidsödande att flytta jordmassor samtidigt som man håller på att bygga hus. Det behöver inte vara på det viset. Om man tänker till och tar med allt i planeringen innan bygget startar kan man starta planteringen när huset är klart istället för att börja gräva och grovplanera.

Suckarna och stönens tid

När röken lagt sig efter bygget och den nyblivne husägaren ser högarna hörs ofta suckar och stön. Hur ska det kunna bli en trädgård av detta? För den som inte har erfarenhet av trädgårdar ser nog mest en gräsmatta, några buskar och kanske en eller ett par rabatter. I själva verket finns oändliga möjligheter att utveckla trädgården hur mycket som helst. Ett par uteplatser, en i solen och en i skuggan och kanske några gångar i grus. Stenläggningar, fontäner, fågeldammar och kryddträdgårdar eller kanske till och med ett litet växthus. Trädgårdar kan vara ”så mycket” eller ”så lite” som husägaren, och naturligtvis tomten, vill och tillåter. Att utgå från de naturliga förutsättningarna i trädgården är en bra start och ger oftast det bästa resultatet.

Hårda fakta att förhålla sig till

En väg från gatan fram till huset är en bra början. Det finns då en hel del att tänka på innan man anlägger vägen. Om marken lutar bör inte vägens lutning överstiga en meter per tio meter väg. Man bör också tänka på att vägen Inte bör vara smalare än ca tre meter så att inget problem uppstår om en husvagn eller mindre lastbil behöver in på gården. Själva vägbanan bör luta tio cm per två meter och om ligger helt plant måste det luta åt båda håll så att vattnet kan rinna av. En gångväg bör vara minst en och en halv meter bred så att två personer kan mötas på den. Tänk även på att om man ändrar tomtens höjdläge markant kan man behöva ett särskilt bygglov enbart för det.

Planera för framtiden

”En trädgård blir aldrig riktigt färdig” är ett vanligt uttryck som man hör hos husägare. Det kan mycket väl vara sant. Det är bra att försöka att inte bygga bort möjligheter, tänk istället stort från första början så att möjligheten finns för ändringar i framtiden. Om man har drömt om att anlägga en liten damm där det simmar färgglada karpar men pengarna inte räcker till där och då, bygg då inte bort möjligheten. Om barnen är små blir det naturligt att man vill ha stora ytor för lek vilket är en klok tanke. Det är lättare att anlägga nytt på en plan och öppen yta än att gräva bort en kulle, kapa träd och flytta stenplattor. Det är dock viktigt att tänka på att den matjord som du köper måste redan från början hålla en mycket hög kvalitet, annars kommer det att kosta senare när du måste byta ut den för att den blivit steril.

Det är mycket att tänka på när man anlägger trädgård men det viktigaste är att man tänker till ordentligt innan och att man tänker stort för att kunna ändra i framtiden.

Relaterade inlägg