Leva i den friska luften

I dagens urbaniserade samhälle har behovet av rekreation och återhämtning blivit allt mer påtagligt. För bara tjugo år sedan var begreppet utbrändhet tämligen sällsynt men i takt med att de tekniska kommunikationsverktygen blivit flera och mer avancerade så ökar påfrestningen på den mentala hälsan. Förr hade vi bara en telefon på vårt kontor och det gjorde situationen ganska hanterbar med en kommunikationsväg. Idag förväntas vi svara i telefonen, svara på mejl, svara på chattmeddelanden, svara i mobiltelefonen och vi skall vara tillgängliga dygnet runt. För att klara av det ökade trycket ställs stora krav på en meningsfull och effektiv återhämtning.

Återhämtning – viktigare och viktigare

Ordet återhämtning kan ha hundra olika betydelser, beroende på vem eller när man frågar. Man kan i alla fall vara viss om att det innefattar vila och tillförsel av ny energi. Om man vill optimera vilan bör man hitta en miljö som är stressfri och lugn, gärna vacker och där ska finnas möjlighet att fylla på energi. Skog och natur eller havet och skärgården, ställen som åtminstone svensken uppsöker för rekreation och vila. Den gemensamma nämnaren är att man vill hålla sig utomhus i naturen. Ända från det att man var liten, genom skolåren och fram till vuxen ålder får man väldigt ofta höra hur viktigt det är för koncentrationsförmågan att få i sig frisk luft. I låg- och mellanstadieskolor är det ett krav att eleven går utomhus på rasten, för att piggna till av den friska luften och tillföra energi i form av lek. På konferenser eller föreläsningar säger ofta moderatorn eller föreläsaren till om att deltagarna ska gå ut och få lite frisk luft när det blir en paus, för att tillföra energi i form av en kopp kaffe eller en frukt.

Jobbet – hemmet

Allt fler arbetsplatser försöker skapa möjligheter och miljöer för sina anställda där de kan vara utomhus. I mindre städer och på landsbygden är det relativt enkelt eftersom det är få människor som ska samsas om stora ytor så där finns inga svårigheter att skapa utemiljöer. Däremot i större städer, där många människor ska samsas om små ytor gäller det för arbetsgivare och fastighetsägare att vara lite mer innovativa. Man kan exempelvis se hur man möblerar innergårdar och tak för att skapa möjligheter för de viktiga stunderna utomhus i den friska luften. I hemmet har det blivit allt vanligare med utbyggnader i trädgården. Det har blivit ett oändligt skapande av paviljonger, uterum och altaner. Att få komma hem efter arbetet och sätta sig ner i sitt uterum eller i solstolen på sin altan har blivit en av de främsta typerna av återkommande rekreation. Tack vare allemansrätten finns i Sverige chansen att enkelt och billigt använda skogen och naturen i sin återhämtning och rekreation. I Sverige kan vi, tack vare allemansrätten, slå upp ett tält vid vilken sjö eller skogstjärn som vi önskar och sedan njuta av lugnet och kanske en middag på egenfångad fisk. Vi kan ta samma tält och bege oss ut till en skärgårdsö eller till en skyddad sänka i de magnifika svenska fjällen. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser.

Glöm dock inte bort att med så stor frihet – följer ett stort ansvar – Håll naturen ren!

Relaterade inlägg