Minska din stress i vardagen

Att vara stressad är lite mer regel än undantag numera, och alla människor upplever någon gång någon sorts form av stress, en del lite från och till, andra under längre tid eller kanske oftare. Förr var stress en överlevnadsinstinkt, men oftast behöver du inte kämpa rent fysiskt för att överleva i dagens samhälle, även om det kanske kan kännas så lite då och då.

Man brukar säga att det finns många olika typer av stress och den långvariga stressen kan vara rent utav farlig för oss medan den kortvariga stressen faktiskt kan göra oss en stor tjänst då den ger oss energi.

Att vara stressad kan bero på väldigt många olika saker där arbetet kan vara en faktor, ekonomiska problem eller relationer och krav är andra mycket vanliga faktorer. Men för att undvika för mycket skadlig stress eller för att bli av med stress är det viktigt att få möjlighet till andhämtning och till vila.

Olika symptom vid stress

Det finns en hel mängd av olika symtom vid stress, men några utav dem är hjärtklappning, svårigheter att andas, att vara arg och irriterad och att känna sig konstant trött och många undviker därför sociala kontakter och även kontakt med nära vänner och familj.

För att påverka och förändra det som stressar så måste man först lokalisera det som faktiskt är triggern för att därefter skaffa kontroll över stress situationen.

Kanske är det för mycket av något i ditt liv och kanske behöver du minska på både kraven du ställer för dig själv och kraven som andra ställer på dig.

Nedan listas 4 stycken enkla tips på hur du skulle kunna minska din stress i vardagen.

Checklista för minskning av stress

  1. Träna på att säga nej, det är lätt att bli medarbetaren, partnern eller vännen som aldrig säger nej. Ställer man alltid upp kan man behöva träna på att ibland säga nej. Man är inte en bättre person för att man alltid hjälper alla andra, utan man blir en bra person av att sätta sig själv i främsta rummet.
  2. Sluta att vara tillgänglig 24/7, samhället idag kräver nästan omedvetetet att man ska vara tillgänglig jämt, med smartphones och internet överallt förväntas man att finnas till varje dag på dygnets alla timmar. Det gäller både i relationer och i arbetssituationer. Prova med att stänga av telefonen på natten eller ha mobilen tillgänglig endast vissa klockslag på dagen.
  3. Egentid, egentid,egentid. Ja det kan aldrig tryckas på för mycket att det är viktigt med egentid. Tillåt dig själv till att vila om det är vad du behöver för att må bra.
  4. Att bara vara “bra” är också helt ok med andra ord, ställ inte för höga krav på dig själv. Man behöver inte sträva efter att vara helt perfekt, och tänk på att det är oftast du själv som har höga förväntningar på dig själv och inte din omgivning.

Summa summarum, sätt dig själv främst och stå på dig innan någon annan gör det.

Relaterade inlägg