Munro Bagging – Skottland

Vad är nu detta? Jo, en Munro är ett berg i Skottland över 3000 fot. Det finns 282 stycken Munro´s och det har blivit en populär aktivitet att bestiga dessa berg. Man kallar det att man ”baggar” ett av bergen när man når varje topp. Att klara alla 282 betyder status och skapar respekt.

Att bestiga topparna

1891 skrev Sir Hugh Munro en artikel, för den tidning som bergsbestigarklubben SMC (Scottish Mountaineering Club) gav ut, med en lista på alla berg i Skottland som var högre än 3000 fot (914,4 meter). Han hade där med både kartor och barometervärden från topparna bestämt höjden på topparna för att vara säker på att de kvalificerade sig till listan. I hans lista fanns 538 toppar varav 282 kvalificerade till att vara ”Munros”. Den högsta av topparna är Ben Nevis som är det högsta berget på de brittiska öarna. Man vet inte riktigt när det blev allmänt tal att kalla dessa berg för Munros men redan 1974 publicerades en bok av Hamish Brown där han skrev om sin fyra månader långa resa till alla topparna. Under 80-talet var detta en så stor hobby att det gjordes en serie på BBC som hette ”The Munro show” som presenterades i början av 90-talet.

Rekord och häftiga fakta

Det sägs att den första som klarade alla toppar var Pastor A E Robertson of Rannoch redan 1901 fast där råder lite tvivel om han hade bestigit alla eller inte. Den första som är utan tvivel är annars Ronald Burn 1923. Den som bestigit dem flest gånger är Steven Fallon från Edinburgh som 2006 hade genomfört hela 13 rundor. 1989 blev Chris Smith den första medlemmen av Parlamentet att skrivas in på listan av de som klarat alla toppar. Ben Fleetwood räknas som den yngste som klarat mandomsprovet med sista topp i augusti 2011, endast tio år och tre månader gammal. Yngst att klara det utan förälder eller annan vuxen med sig är troligtvis Andy Nisbet som 1972 var klar med rundan, då 18 år och en månad gammal. Den första att klara rundan under en och samma vinter var Martin Moran under vintern 1984/1985. Rekordet för den snabbaste rundan hölls mellan 2000 och 2010 av en brevbärare från Glasgow vid namn Charlie Campbell som tog 48 dagar och tolv timmar på sig runt topparna. 2010 togs rekordet över av Stephen Pyke på 39 dagar och 9 timmar. Hos SMC håller man statistik på alla som gjort en komplett Munro och 2017 fanns i statistiken mer än 6000 personer som hade bestigit alla Munro´s.

Corbetts och Grahams

När man bestigit alla Munro´s kan man gå vidare till Corbett´s och Graham´s. Corbett´s är berg mellan 2500 och 3000 fot (762-914 meter). De har fått sitt namn efter John Rooke Corbett som också var en medlem i samma bergsbestigarklubb, SMC, som Munro och en mycket aktiv bergsbestigare som besteg alla berg i Skottland över 2000 fot. Det finns idag 220 Corbetts.  Graham´s är bergstoppar mellan 2000 och 2500 fot (610-761 meter) som fått sitt namn efter Fiona Torbet Graham som publicerade sin lista på dessa berg 1992. Innan var de kända som ”Lesser Corbetts”. Det finns idag 224 Grahams.

Förutom spänningen och känslan av att klara något utöver det vanliga så får man under den tid man gör sina Munro´s se fantastisk natur då Skottland är ett land med väldigt varierande och vackra omgivningar.

Relaterade inlägg