Skärgården – stillheten är närmre än du tror

Bland människor i de större städerna längs såväl västkusten som östkusten har det blivit ett populärt sätt att rekreera sig att bege sig ut i skärgården. Endera åker man ut till en egen sommarstuga eller så söker man sig till de campingar, hotell och vandrarhem som finns. Att sitta ute på en kobbe eller en ö och se solen gå ned samtidigt som man avnjuter lite god mat är som balsam för själen. Utöver att bara ta det lugnt kan man med fördel åka båt, ägna sig åt någon vattensport eller fiska. Gäddfisket i Stockholms skärgård anses vara ett av världens bästa.

Stockholms skärgård

I Östersjön i mitten av Sverige hittar vi Stockholms skärgård. Det är en arkipelag och räknas som den största skärgården i Sverige och den näst största i Östersjön. Det är bara Skärgårdshavet i Sydvästra Finland som är större. Det finns egentligen ingen avgränsning men man brukar räkna att den börjar i Arholma i norr och slutar i Nynäshamn i söder, en total sträcka på ungefär 15 mil. Man räknar med att Stockholms skärgård har någonstans kring 24 000 öar och skär. Landytan är ca 1700 kvadratkilometer varav ungefär 530 kvadratkilometer utgörs av land. Antalet bofasta i skärgården beräknas ligga omkring 10 000 och det finns ungefär 50 000 fritidshus, en siffra som ständigt ökar. Den bofasta befolkningen bor oftast i närhet av de större öarna närmast kusten som har bro eller färjeförbindelser. Ungefär 15 procent av markarealen ägs av en stiftelse, Skärgårdsstiftelsen, och övrig areal ägs av privata fastighetsägare och företag.

Lule skärgård

Runt Luleå i Norrbotten ligger Lule skärgård, en del av Norrbottens skärgård. De andra delarna av Norrbottens skärgård är Pite-, Kalix, och Haparanda skärgård. Skärgården består av ungefär 1310 öar som är spridda över ett stort område. Lule skärgård är en bräckvattenskärgård vilket gör den lite speciell i jämförelse med andra. Den miljön gör att floran och faunan är unik. I och med de mycket ljusa sommarnätterna och de kolsvarta vinternätterna är ljusförhållandena också en faktor som spelar in på växt och djurliv. På vintern kan isen bli upp emot en meter tjock på de flesta ställena. Skärgården är väldigt grund med ett medeldjup på endast tio meter, och den blir grundare för varje år som går. Den postglaciala landhöjningen gör att enbart kommunen Luleå ökar sin markyta med mer än två kvadratkilometer per år. Vintertid plogas totalt fyra mil isväg i skärgården mellan några olika öar.

Bohusläns skärgård

Det är fel att prata om bara Bohusläns skärgård som solitär i syd. Namnet är egentligen ett samlingsnamn för alla skärgårdar i Bohuslän, från Nordre älvs mynning upp till norska gränsen. Skärgården söder om älvmynningen, utanför Hisingen, brukar kallas för Göteborgs skärgård. De större skärgårdarna, Marstrands-, Tjörns-, Fjällbacka-, och Strömstads skärgård har som gemensam nämnare att de är bland landets mest besökta turistmål. Bohusläns skärgård brukar oftast gå under benämningen Bohuskusten. Skärgården är grund, men inte i vattendjup mätt utan det grunda avser att den är väldigt smal, endast en eller ett par öar skiljer kustremsan från havet. De begrepp som finns i Stockholms skärgård (inner- mellan- och ytterskärgård) existerar inte här. Ett undantag kan vara runt Tjörn, Orust och Hisingen där det är betydligt fler småöar.

Relaterade inlägg