Stress minskar i naturen

Det börjar gå mot ljusare tider och snön har försvunnit ifrån de allra flesta håll i landet.

En lång vinter är äntligen på väg att ta slut och våren är kommen, det är perfekt för promenader i skogen. Det är allmänt känt att spendera tid i naturen har en läkande effekt och en mycket positiv inverkan av stress. Men vad är det egentligen som händer med oss när vi trampar på i skog och mark? Vart sker de positiva effekterna och hur kan vi må bättre? Spelar det någon roll vart i naturen vi befinner oss eller spelar det kanske någon roll vad vi gör i skogen? Diverse avhandlingar och forskning påvisar dessa positiva effekterna och nedan beskriver vi dem lite mer ingående.

Vad är stress

Först och främst så kan stress i enkla ordalag beskrivas som en respons av bland annat olika påfrestningar eller av olika hot och det är när situationen känns övermäktig som en så kallad stressreaktion sätter fart. Stress i sig är egentligen inget farligt utan det är den långvariga stressen som indirekt till och med kan döda. Livet omkring oss verkar ha blivit mycket stressigare och fler och fler söker numera hjälp för sina höga och långa stressnivåer. Genom att röra oss i miljöer som inte är ren natur får vår hjärna allt för mycket intryck och vi orkar helt enkelt koncentrera oss längre perioder. De intryck som skogen erbjuder är däremot i perfekt harmoni med vår biologiska existens vilket också gör att vi mår bättre av att vara i skog och natur. Den psykiska ohälsan i Sverige har tagit fäste och faktum är att vi har sett en markant ökning bara under de sista 10 åren. Det är i första hand livsstilssjukdomar som ökar vilka uppkommer av exempelvis stress och låg motions grad.

Hur kan vi använda naturen som botemedel?

Många som har problem med psykisk ohälsa och stress har i omgångar kanske varit sjukskrivna och möjligen även fått äta diverse läkemedel. Genom att spendera tid i lövskog så har patienter med psykisk ohälsa fått ett ökat välbefinnande visar studier på senare år. Varför just lövskog skulle vara bättre än exempelvis barrskog förklaras med att lövskog mer stämmer överens med människans ursprungsmiljö men också genom att mångfalden i naturen bidrar till att hjärnan lättare blir fascinerad vilket i sin tur bidrar till att den lättare släpper diverse tankar.  

Närhet till naturen

Att vara nära naturen är väsentligt för att kunna ägna sig åt promenader eller diverse friluftsaktiviteter och att ha mindre än 300 meter till närmaste skog har visat sig vara avgörande för att använda skogen regelbundet. Det ultimata avståndet är om man har mindre än 1 kilometer till närmaste skog eller park men naturligtvis behöver vi också tillgång till skogen lätt. Det innebär också att det inte bör finnas höga staket eller stora vägar man eventuellt behöver ta sig över då minsta lilla hinder nämligen gör att vi spenderar mindre och mindre tid i skogen. Men när hälsofördelarna med ett naturbesök överväger de negativa borde valet egentligen vara relativt enkelt, så ut och njut.

Närhet till naturen

Relaterade inlägg