Ut i naturen – med alla bekvämligheter

Allt fler människor väljer att skaffa husvagn eller husbil. Det har blivit ett mycket populärt sätt att ta sig ut i naturen och ändå få med sig alla typer av bekvämligheter såsom en bekväm säng att sova i, toalett och dusch. I Sverige har vi dessutom Allemansrätten som innebär att man har rätt att vara ute i skog och mark, även om den ägs av en privatperson, ett företag eller något av de stora skogsbolagen. Det finns dock många saker man måste veta så att man inte bryter mot de regler som förutsätts inom ramen för allemansrätten.

Terrängkörningslagen

Som fricampare, oavsett om det gäller husbil, husvagn eller tält, måste man ta hänsyn till terrängkörningslagen som trädde i kraft 1975. Den lagen förbjuder oss från att köra med motordrivna fordon ute i terrängen. Speciellt för denna lag är att det även gäller för markägaren själv. Som motordrivet fordon räknas bland annat bil, husbil, motorcykel, moped och skoter. Dessa är den typ av fordon som är vanligt att använda sig av när man åker ut i skog och mark. Det finns naturligtvis undantag från terrängkörningslagen men det rör sig främst om fordon som är ute i ett speciellt syfte, till exempel skogs- och jordbruk, räddningstjänst, parkarbete och renskötsel. Det är tillåtet att köra på vägar och skogsbilvägar, även om det står att det är en enskild väg.

Husbilen, husvagnen och tältet

Det är lite olika hur det bedöms när det gäller övernattning med husvagn och husbil när det kommer till Allemansrätten. Man bör med fördel använda sig av de mer officiella fricampingar som finns. I anslutning till dessa finns oftast skyltar som anger var man får ställa sig och inte. Den viktigaste parametern att förhålla sig till är att man inte stör markägaren eller att man inte skadar naturen. Att ställa sin husbil inne på en gårdsplan är inte att rekommendera utan se till att parkera på behörigt avstånd från boningshus. Det är i tillåtet att slå upp ett tält på ett avstånd som räknas som icke störande från ett bostadshus. Se bara till att marken inte tar skada. Avser man att stanna ett dygn extra så bör man flytta tältet en liten bit så att undervegetationen inte tar skada. Det är tillåtet att ställa upp husbil eller husbil i anslutning till vägen under en begränsad tid men det är då viktigt att man inte stör eller hindrar markägaren eller att man för den delen inte stör trafiken. Det finns ingen fastställd tid satt för hur länge man får campa på en viss plats men rekommendationerna är att man rör på sig efter ett eller ett par dygn. Självklart måste man visa hänsyn och man bör ha i åtanke att en husbil eller en husvagn är betydligt mer störande än ett tält

Respektera privata anvisningar

Det kan vara så att en markägare inte vill att platsen ska användas av fricampare. Har denne satt upp skyltar där det står att camping är förbjuden, eller på sin enskilda väg satt upp en skylt med förbud mot motordrivna fordon måste man respektera den. Om man bryter mot detta kan man straffas för egenmäktigt förfarande. När det gäller naturreservat och nationalparker finns det särskilda som bör undersökas innan man åker in i ett sådant område. Parkera och campa med omdöme!

Relaterade inlägg